Årets top 10

Broløkke kåret nr. 3 af kulturarvsstyrelsen. Læs mere på KUAS hjemmeside.

 

En herregård tager den tid en herregård tager

Med et samlet budget på over Dkr. 65 mio., godt hjulpet af især Fonden Realdania, Kulturarvstyrelsen og Berntsen fonden, påbegyndtes istandsættelsen af hele Herregårdsanlægget i april 2005.

Istandsættelsen indgår som en del af den samlede udviklingsplan, som skal hjælpe lokalområdet med aktivitet og økonomi, hvorfor der i størst muligt omfang benyttes lokale håndværkere, entreprenører og medarbejdere.

Bygningerne har stået ubeboet i mere end 60 år, hvorfor så at sige alt laves fra basis. Hovedbygningen, Sneppehuset og mandskabsbygningerne, som huser Bed & Breakfast, er færdige og ibrugtagne, og det samlede projekt forventes færdigt ultimo 2016.

Herregården Broløkke|Hedevejen 33|DK-5932 Humble|Tel.+45 62 56 23 50 man-fre ml. 9-16|Mail:info@brolokke.dk|Del med en ven